En

កិច្ចសន្យាសម្រាប់ភាពខុសគ្នា (CFD) អាចធ្វើ ្យការខាតបង់របស់អ្នកលើសពីការវិនិយោគដំបូង។ សូមប្រាកដថាអ្នកយល់ដឹងច្បាស់អំពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ។ រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © 2018 APJFX
1
គេហទំព័រជួញដូរដែលមានរបៀបរៀបរយរបៀបជួញដូរដែលមានប្រសិទ្ធភា
ការធានាសុវត្ថិភាពទុនដែលអាចទុកចិត្តបានបន្ថែមទៀត
ក្រោមការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងរបស់ FCA លេខកូដ: 766959
ការធានារ៉ាប់រងសំណង FSCS មានចំនួន 50.000 ផោន
ទុនរបស់អតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុកដាច់ដោយឡែកនៅឯធនាគាររ៉ូយ៉ាល់បែងរបស់ប្រទេសស្កត់ឡែន
Meta Trade 4សម្រេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបាន
វេទិកាជំនួញផ្សាយបន្តផ្ទាល់ របៀបជួញដូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ប្លង់គេហទំព័រដែលងាយស្រួលប្រើ
Meta Trade 4សម្រេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបាន Meta Trade 4សម្រេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបាន Meta Trade 4សម្រេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបាន
WHY US
 • 1 . ការពិនិត្យឡើងវិញដ៏តឹងរឹងដោយស្ថាប័ននិយតកម្មល្បីៗរបស់ពិភពលោក
 • 2. ទុនអតិថិជនត្រូវបានទុកដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅឯធនាគារ Royal Bank of Scotland
 • 3. គណនីច្រើននិងផលិតផលជំនួញរាប់ពាន់
 • 4. អត្រារវាងហ៊ុន និងប្រាក់កម្ចីអតិបរមាគឺរហូតដល់ 1: 400 និងគម្លាតថ្លៃលក់ និងថ្លៃទិញ គឺធ្លាក់ចុះដល់សូន្យ
 • 5. ការផ្ទេរប្រាក់ទុន / ការដកប្រាក់លឿនតាមរយៈមធ្យោបាយច្រើន រួមបញ្ចូលទាំង China UnionPay
 • 6. គណនីជួញដូរសំខាន់ៗពីរនឹងធ្វើឱ្យការជួញដូរកាន់តែត្រឹមត្រូវ និងមានតម្លាភាព
ផលិតផលជួញដូររបស់យើង
APJFX ផ្តល់ជូនវិនិយោគិនដែលមានគូរូបិយប័ណ្ណសកលនិងផលិតផលជួញដូរជាច្រើនដូចជា មាសប្រាក់ប្រាក់ទំនិញដុំ និងកិច្ចសន្យាតាមសន្ទស្សន៍ CFD ។ វាផ្តល់នូវសម្រង់តម្លៃត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពនិងជួយដល់វេទិកាសូហ្វវែរជួញដូរដែលមានស្រាប់ចំនួនបី។ របៀបជួញដូរមានប្រសិទ្ធិភាពអាចឱ្យមានការជួញដូរតែមួយជួយអ្នកជំនួញឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជួញដូរ។
ធនាគារសហប្រតិបត្តិការ
21212
កិច្ចសន្យាសម្រាប់ភាពខុសគ្នា (CFD) អាចធ្វើឱ្យការខាតបង់របស់អ្នកលើសពីការវិនិយោគដំបូង។ សូមប្រាកដថាអ្នកយល់ដឹងច្បាស់អំពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • ទូរសព្ទមិនគិតថ្លៃ 7 x24h
  400 821 9650
 • អ៊ីម៉ែលសេវាប្រើអតិថិជន
  cs@apjforex.com
 • ចូលរួមជាមួយសហគមន៍
ADDRESS
Winchester House
259-269
Old Marylebone Road
London
England NW1 5RA
តាមដាន WeChat
គណនីផ្លូវការរបស់APJFX
ក្រើនរម្លឹកអំពីហានិភ័យៈក្រុមហ៊ុន Alpha Jet International Co. LTD (ការចុះបញ្ជីលេខៈ2439 IBC2017)គឺជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងកោះSaint Vincent និងហ្គ្រីណាឌីន។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Alpha Jet International (ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្ដរជាតិ (វិសោធនកម្មនិងការបញ្ចូលគ្នា) ជំពូកលេខ 149 នៃច្បាប់ដែលបានកែសម្រួលថ្មីរបស់កោះSaint Vincent និង ហ្គ្រីណាឌីនឆ្នាំ2009)
សេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនរួមមានការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងផលិតផលCFDហើយវាមានហានិភ័យខាតបង់ច្រើនជាងដើមទុនចុះបញ្ជីដំបូង។ផលិតផលទាំងនេះអាចមិនសមស្របសម្រាប់វិនិយោគិនមួយចំនួន។សូមប្រាកដថា អ្នកយល់ច្បាស់អំពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ។